دسته: کارگری

طرح بحث اقدام کارگری برای تعیین حداقل دستمزد

Print PDFچکیده: تعیین حداقل دستمزد، از آن دست مسائلی است که سالانه به شکلی بی‌واسطه معیشت میلیون‌ها کارگر کشور را تحت تأثیر مستقیم قرار می‌دهد. بنابراین در آخرین ماه‌های هر سال شاهدیم که حتی...

صدای کارگر سوسیالیست، برنامه۱۱۶ – ۲۳ مهر ۹۵ – نقش لنین در انقلاب روسیه + لینک ویدیویی

Print PDFصدای کارگر سوسیالیست برنامه۱۱۶   ۲۳ مهر ۹۵ به مناسبات سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷- نقش لنین در انقلاب (۲) – (مازیار رازی) سندیکالیسم و انقلاب (مهدی ریاضی – قرائت از امید علیزاده) در...

پیرامون مطالبات کارگری: تبادل نظر علیرضا بیانی و مازیار رازی

Print PDFصدای کارگر سوسیالیست ،برنامه۸۸-۱۳ فروردین ۹۵  از کارگر میلیتانت شماره ۷۴ آن چه از نظر می گذرانید، متن پیاده شدۀ میزگردی است پیرامون «مطالبات کارگری» میان رفقا علیرضا بیانی و مازیار رازی که...

سخنی با جوانان سوسیالیست: نکاتی در مورد تدارک و سازماندهی انقلاب سوسیالیستی/ مصاحبه با مازیار رازی + ۸ لینک ویدیویی

Print PDFمتن پیاده شده مصاحبه مازیار رازی  سخنی با جوانان سوسیالیست ۱- : در مورد حزب و کمیته ها مخفی *********** سخنی با جوانان سوسیالیست ۲- : در مورد حزب و کارگر و روشنفکر...

صدای کارگر سوسیالیست ،برنامه ۷۱- ۱۳ آذر ۹۴ – به سوی انتشار بولتن کارگری: میراث شاهرخ زمانی

Print PDFصدای کارگر سوسیالیست ،برنامه ۷۱-  ۱۳ آذر ۹۴ – تلویزیون دیدگاه رو به ایران این برنامه شامل: مطالبات کارگران مازیار رازی کمیته اقدام کارگری و شاهرخ زمانی: ماریار راری  عایرضا بیانی: بولتن کارگری