دسته: نبرد کارگری

به یاری زلزله زدگان بشتابیم

Print PDFبا نهایت تاسف و تاثر در یکشنبه شب گذشته شاهد زمین لرزه ای با بیش از ۷ ریشتر در مناطقی از ایران و عراق بودیم. نظر به اینکه در جامعه طبقاتی همه چیز...

سرمایۀ مالی بین المللی و اعتصابات فرانسه

Print PDFاین که حکومتِ «حزب سوسیالیستِ» فرانسوا اولاند تمام قوای دولت فرانسه را بر ضدّ کارگران اعتصابی پالایشگاه نفت و سایر کارگران بسیج کرده است، تنها نوک پیکان تهاجم نمایندگان سرمایۀ مالی بین المللی...

پیش به سوی بسیج کارگران اروپا برای دفاع از اعتصابات فرانسه!

Print PDFبا گسترش اشغال و محاصرۀ پالایشگاه های نفت، خروج اعتراضی کارکنان بنادر و فراخوان به اعتصابات بیشتر با وجود حملات پلیس ضدّ شورش، طبقۀ کارگر دارد به مثابۀ نیرویی رهبری کننده در مبارزه...

صعود دوبارۀ مبارزۀ طبقاتی

Print PDFنشانه های فزاینده ای از پایان یافتن یک ربع قرنی به چشم می خورند که طی آن مبارزۀ طبقاتی در امریکا، بریتانیا و سایر کشورهای صنعتی به طور مصنوعی منکوب می شد. هفته...

۲۵ سال پس از اتحاد آلمان

Print PDF  روز ۳ اکتبر ۱۹۹۰، «جمهوری دمکراتیک آلمان» (آلمان شرقی)، با ۱۷ میلیون سکنه، ۴۱ سال پس از بنیان گذاری خود، منحل و به جمهوری فدرال آلمان ملحق شد. در آلمان شرقی و...

پیام همبستگی گرایش مارکسیست های انقلابی ایران به کارگران «وُدافون» یونان

Print PDFرفقای گرامی، اخیراً از مبارزات قهرمانامۀ شما در برابر مدیریت شرکت وُدافون در یونان، به عنوان شعبه ای از شرکت چندملیتی انگلیسی، مطلع شده ایم. ما اخراج ویکی کوستوپولو و هریس سیدریس را...

اعتراضات اجتماعی در اروپا و گزینه های بورژوازی در مقابل آن

Print PDFمیلیتانت شماره ۷۹ در طی حدود هشت سال گذشته کسی نیست که تحت تأثیر بحران اقتصادی جهان به اشکال مختلف قرار نگرفته باشد، کارگران و اقشار کم درآمد هر روز با آن کلنجار...