دسته: آنارکو سندیکالیسم

۰

درس های انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و تحریفات آنار شیست ها

Print PDFبخشی از بحث های مازیار رازی با آنارشیست ها در اتاق پالتاک (۱۳۹۰) در مورد درس های انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در مورد بحث رفقای آنارشیست- چه آن هایی که اعلام می کنند آنارشیست...

۰

ریشه های نظریه ی لغو کار مزدی

Print PDFمقدمه مازیار رازی مدتی است که شعار «لغو کار مزدی» در سرلوحه تبلیغات بخشی از فعالان جنبش کارگری ایران قرار گرفته است. مدافعان این نظریه بدون ذکر سابقه و تاریخچه تشکیلاتی، شعار و ساختار...