دسته: تروتسکیزم

انقلاب مداوم در ایران: پیشگفتار مازیار رازی به انفلاب مداوم لئون تروتسکی

Print PDF پی دی اف در آستانه ی تحولات نوین کارگری در ایران، مسأله ی ماهیت انقلاب کارگری آتی در دستور روز مارکسیست های انقلابی قرار گرفته است. «محققان» بورژوا و خرده بورژوا قصد...

سرمایه داری جهانی و شبح لئون تروتسکی

Print PDFبه مناسبت هفتادوششمین سالگرد ترور تروتسکی ۷۶ سال پیش در چنین روزی، رامون مرکادر، فرستادۀ استالین، با وارد آوردن ضربۀ تبر یخ شکن به جمجمۀ تروتسکی در خانۀ وی واقع در «کویوآکان» مکزیک،...

چگونه واقعاً از دمکراسی دفاع کنیم؟ لئون تروتسکی ۱۹۴۰

Print PDF لئون تروتسکی (۱۳ اوت ۱۹۴۰) توضیح رونویس: این نامه، بخشی از سلسله نامه های منتشره در این شماره از «بین الملل چهارم»، زیر عنوان «آخرین نامه های تروتسکی» است. د .و. ۲۰۰۲ توضیح...

یک «برنامۀ اقدام» برای فرانسه / لئون تروتسکی ۱۹۳۴: آرشیو مارکسیست ها در اینترنت

Print PDF ۱. تهدیدات فاشیسم و جنگ! به تمامی زحمتکشان فرانسه! فرانسه تحت رهبری بورژوازی بزرگ، در حال غرق شدن در اضمحلال و فروپاشی جهان سرمایه داری است. در محافل حاکم جامعه، در تمامی...

اولتیماتوم گرایی بروکراتیک /لئون تروتسکی ۱۹۳۲

Print PDF در حاشیۀ بحث وظایف کمونیست ها در خاورمیانه، میزگردی از سوی شورای نمایندگان احزاب و نهادهای چپ و کمونیست به تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۱۵ در پالتاک برگزار شد؛ در نوبت سخنرانی رفیق...

هفتاد و پنجمین سالگرد ترور لئون تروتسکی

Print PDFهفتاد و پنج سال پیش در روز ۲۰ اوت ۱۹۴۰، لئون تروتسکی، از رهبران انقلاب روسیه و بنیان گذار انترناسیونال چهارم، با ضربۀ تبر یخ شکن کارگزار استالین، رامون مرکادر، به قتل رسید....

یک «برنامۀ اقدام» برای فرانسه (لئون تروتسکی)

Print PDF ۱. تهدیدات فاشیسم و جنگ! به تمامی زحمتکشان فرانسه! فرانسه تحت رهبری بورژوازی بزرگ، در حال غرق شدن در اضمحلال و فروپاشی جهان سرمایه داری است. در محافل حاکم جامعه، در تمامی...

بیانیۀ زیر از سوی لئون تروتسکی در خبرگزاری «یونایتدپرس» ۱۹۴۰ منتشر شد.

Print PDFاز کارگر میلیتانت شماره ۸۳ سخنرانی اخیر مولوتف مؤید آن است که کرملین همچنان از اقمار برلین و روم است. رهبران کمونیست کشورهای مختلف، احزاب خود را با این وعده ها آرام کرده...

نقش کرملین در جنگ / لئون تروتسکی ۱۹۴۰

Print PDFاز کارگر میلیتانت شماره ۸۳ تسلیم فرانسه، نه یک رویداد نظامی صِرف، که بخشی از فاجعۀ اروپا است. بشریت دیگر نمی تواند تحت رژیم امپریالیسم به حیات خود ادامه دهد. هیتلر یک تصادف...