دسته: تروتسکیزم

leon-trotsky

اگر امریکا کمونیستی شود (لئون تروتسکی)

Print PDFاگر امریکا کمونیستی شود لئون تروتسکی (اوت ۱۹۳۴) / برگردان: آرام نوبخت مقدمۀ مترجم فارسی سرمایه داری امریکا با تحولات سیاسی و اجتماعی چشمگیری رو به رو است که یک نقطۀ عطف در...

maxengelslenintrotsky ۰

به مناسبت سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه (۳ و پایانی)– نپ، سالهای تاریک و سیاه و ماجرای کرنشتایت

Print PDFمتن پیش رو قسمت سوم (پایانی) سخنرانی رفیق مازیار رازی در اتاق پالتاک «احیای مارکسیستی» است؛ جهت مطالعۀ بخش اول  و  بخش دوم  به میلیتانت شمارۀ ۵۰،  شماره ۵۱  و شماره ۵۲ رجوع کنید. به بحث ها گوش فرا دهید: صوتی...

maxengelslenintrotsky ۰

به مناسبت سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه (۲) – پیروزی انقلاب و مجلس موسسان

Print PDFمتن پیش رو قسمت دوم سخنرانی رفیق مازیار رازی در اتاق پالتاک «احیای مارکسیستی» است؛ جهت مطالعۀ بخش اول و بخش پایانی  به میلیتانت شمارۀ ۵۰،  شماره ۵۱  و شماره ۵۲ رجوع کنید. به بحث ها گوش فرا دهید: صوتی متن کامل  پیاده...

maxengelslenintrotsky ۰

به مناسبت سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه (۱) – اثبات نظریات کارل مارکس

Print PDFمتن پیش رو قسمت اول سخنرانی رفیق مازیار رازی در اتاق پالتاک «احیای مارکسیستی» است؛ جهت مطالعۀ بخش  دوم  و بخش پایانی  به میلیتانت شمارۀ ۵۰،  شماره ۵۱  و شماره ۵۲ رجوع کنید. به بحث ها گوش فرا دهید: صوتی متن کامل  پیاده شده...

مازیار۲

در راستای تدارک نظری علیه نظام سرمایه داری: پیشگفتار مازیار رازی به «مارکسیزم دوران ما» اثر لئون تروتسکی

Print PDFپیشگفتار مازیار رازی به «مارکسیزم دوران ما» اثر لئون تروتسکی (۱) طبقه ی کارگر ایران، در دوران حساس و سرنوشت سازی قرار گرفته است. فعالیت های عملی ضد سرمایه داری طبقه ی کارگر...

تروتسکی جوان

انقلاب مداوم در ایران: پیشگفتار مازیار رازی به انفلاب مداوم لئون تروتسکی

Print PDF پی دی اف در آستانه ی تحولات نوین کارگری در ایران، مسأله ی ماهیت انقلاب کارگری آتی در دستور روز مارکسیست های انقلابی قرار گرفته است. «محققان» بورژوا و خرده بورژوا قصد...

trotsky

سرمایه داری جهانی و شبح لئون تروتسکی

Print PDFبه مناسبت هفتادوششمین سالگرد ترور تروتسکی ۷۶ سال پیش در چنین روزی، رامون مرکادر، فرستادۀ استالین، با وارد آوردن ضربۀ تبر یخ شکن به جمجمۀ تروتسکی در خانۀ وی واقع در «کویوآکان» مکزیک،...

trotsky

چگونه واقعاً از دمکراسی دفاع کنیم؟ لئون تروتسکی ۱۹۴۰

Print PDF لئون تروتسکی (۱۳ اوت ۱۹۴۰) توضیح رونویس: این نامه، بخشی از سلسله نامه های منتشره در این شماره از «بین الملل چهارم»، زیر عنوان «آخرین نامه های تروتسکی» است. د .و. ۲۰۰۲ توضیح...