دسته: اتحاد مارکسیست ها

ضرورت همگرایی مارکسیست ها و پروژۀ احیای مارکسیستی

Print PDFهمگرایی مارکسیست ها در وضعیت کنونی در سطح جهانی در دستور روز قرار گرفته است. اما، مفهوم همگرایی از دیدگاه مارکسیستی، یعنی گسست از یک سلسله نظریات و سنن انحرافی در جنبش کارگری...

اتحاد عمل چپ و مبارزه برای آزادی زنان: صدای کارگر سوسیالیست ، برنامه ۴۸ خرداد ۱۳۹۴

Print PDFصدای کارگر سوسیالیست ، برنامه ۴۸ خرداد ۹۴، تلویزیون دیدگاه رو به ایران این برنامه شامل: مصاحبه تلویزیون دیدگاه با مازیار رازی مساله اتحاد، شعار نویسی و مطالبات کارگری فعالیت های عملی کمیته...

معرفی سایت و نشریات پروژه «تدارک حزب انقلابی»- نشریه شماره ۶ (جدید)

Print PDFسایت تدارک حزب انقلابی نشریه شماره ۶ (جدید) نشریات انتشار شده:    نشریه شماره ۵   نشریه شماره ۴   نشریه شماره ۳   نشریه شماره ۲  نشریه شماره ۱

۰

درس های شکست انقلاب ۱۳۵۷و وظایف کنونی مارکسیست های انقلابی

Print PDFمیلیتانت: مطلب زیر متن پیاده شدۀ جمع‌بندی بحث رفیق مازیار رازی در اتاق پالتاکی «افق چپ انقلابی» مورخ ۲۵ ژانویۀ ۲۰۱۳ است که برای اطلاع خوانندگان درج می گردد. ( معرفی بحث )...

معرفی سازمان «نگرش مارکسیستی» در ترکیه و پلاتفرم این سازمان

Print PDFاز کارگر میلیتانت شماره ۷۴ ریشه های کمونیست های انترناسیونالیستی که جنبش «مارکسیست توتوم» را در ترکیه خلق کردند، به جنبشی انقلابی بازمی گردد که از دهۀ ۱۹۶۰ در درون طبقۀ کارگر پا...

معرّفی احیای مارکسیستی

Print PDF توضیح: متن پیش رو، از کلیپی می باشد که برای معرفی پروژۀ احیای مارکسیستی در برنامۀ «صدای کارگر سوسیالیست» (برنامۀ دهم، ۱۱ مهرماه ۱۳۹۳) پخش گردید. *********** کارگر میلیتانت شماره ۷۵ امروز...

۰

نقدی به نظریات راه کارگر در «اتحاد چپ کارگری»: در حاشیه سمینار واشنگتن «اتحاد چپ سوسیالیستی ایران»

Print PDFمقاله زیر نوشته رفیق مازیار رازی نقدی است بر مواضع محمد رضا شالگونی (راه کارگر) در مورد شیوه رسیدن به اتحاد کمونیست ها. این مقاله در بولتن شماره ۲ «اتحاد چپ کارگری ایران»،...

بحثی پیرامون مؤلفه های احیای مارکسیستی

Print PDFاز میلیتانت، شمارۀ ۷۰ بحث زیر به وسیلۀ رفیق آرام نوبخت در سلسله جلسات هفتگی احیای مارکسیستی، این بار با موضوع «چهار مؤلفۀ احیای مارکسیستی»، ایراد شده است. با درود به رفقای حاضر...

پیرامون فعالیت های کارگری احیای مارکسیستی

Print PDF کارگر میلیتانت شماره ۷۳ متن سخنرانی آرام نوبخت در سمینار احیای مارکسیستی، در روز جمعه ۱۱ ژوئیۀ ۲۰۱۴. لازم به ذکر است که تمامی سخنرانی ها یک به یک منتشر خواهید گردید. من...

در باره مفهوم بین الملل انقلابی و حزب: پاسخ به سوالات: در سمینار هامبورگ به انگلیسی و فارسی ۲ +لینک ویدیویی

Print PDFدر باره مفهوم بین الملل انقلابی و حزب ۲: پاسخ به سوالات در سمینار هامبورگ به انگلیسی و فارسی ۱۲ ژوئیه ۲۰۱۴