دسته: اتحاد مارکسیست ها

دولت آلترناتیو در ایران چگونه دولتی است؟

Print PDFدولت آلترناتیو در ایران چگونه دولتی است؟* بحث در مورد آلترناتیو دولتی از چند لحاظ حائز اهمیت هست. اول، اینکه بدانیم دولت بعدی که ما مارکسیست ها برای تحقق آن مبارزه می کنند،...

اعلام موجودیت « گرایش مارکسیست های انقلابی افغانستان»

Print PDFمارکسیست های انقلابی افغانستان، هرچند به لحاظ کمّی نیرویی اندک هستند، اما با اعتقاد به حقانیت تاریخی مارکسیسم انقلابی و ضرورت فعالیت عملی در چهارچوب یک تشکیلات منطقه ای و بین المللی، پس...

سخنی با جوانان سوسیالیست: نکاتی در مورد تدارک و سازماندهی انقلاب سوسیالیستی/ مصاحبه با مازیار رازی + ۸ لینک ویدیویی

Print PDFمتن پیاده شده مصاحبه مازیار رازی  سخنی با جوانان سوسیالیست ۱- : در مورد حزب و کمیته ها مخفی *********** سخنی با جوانان سوسیالیست ۲- : در مورد حزب و کارگر و روشنفکر...

اولتیماتوم گرایی بروکراتیک /لئون تروتسکی ۱۹۳۲

Print PDF در حاشیۀ بحث وظایف کمونیست ها در خاورمیانه، میزگردی از سوی شورای نمایندگان احزاب و نهادهای چپ و کمونیست به تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۱۵ در پالتاک برگزار شد؛ در نوبت سخنرانی رفیق...

۰

درباره ی وحدت اصولی کمونیست ها: در راستای همگرایی چپ

Print PDFبه دنبال  سخنرانی مازیار رازی در میز گرد «مسایل خاور میانه و وظایف چپ» در پالتاک اتاق «شورای نمایندگان احزاب و نهادهای چپ و کمونیست» ۲۲ نوامبر ۲۰۱۵، فایل صوتی و متن پیاده...

صدای کارگر سوسیالیست، برنامه ۷۰ – ۶ آذر ۹۴ – همگرایی چپ

Print PDFصدای کارگر سوسیالیست ،برنامه ۷۰  – ۶ آذر ۹۴ – تلویزیون دیدگاه رو به ایران این برنامه شامل: خاور میانه و همگرایی چپ (مازیار رازی) کلیپ احیای مارکسیستی  ۲ – علیرضا بیانی: پاسخ...

ضرورت همگرایی مارکسیست ها و پروژۀ احیای مارکسیستی

Print PDFهمگرایی مارکسیست ها در وضعیت کنونی در سطح جهانی در دستور روز قرار گرفته است. اما، مفهوم همگرایی از دیدگاه مارکسیستی، یعنی گسست از یک سلسله نظریات و سنن انحرافی در جنبش کارگری...

اتحاد عمل چپ و مبارزه برای آزادی زنان: صدای کارگر سوسیالیست ، برنامه ۴۸ خرداد ۱۳۹۴

Print PDFصدای کارگر سوسیالیست ، برنامه ۴۸ خرداد ۹۴، تلویزیون دیدگاه رو به ایران این برنامه شامل: مصاحبه تلویزیون دیدگاه با مازیار رازی مساله اتحاد، شعار نویسی و مطالبات کارگری فعالیت های عملی کمیته...

معرفی سایت و نشریات پروژه «تدارک حزب انقلابی»- نشریه شماره ۶ (جدید)

Print PDFسایت تدارک حزب انقلابی نشریه شماره ۶ (جدید) نشریات انتشار شده:    نشریه شماره ۵   نشریه شماره ۴   نشریه شماره ۳   نشریه شماره ۲  نشریه شماره ۱