دسته: برنامه انقلابی

دولت آلترناتیو در ایران چگونه دولتی است؟

Print PDFدولت آلترناتیو در ایران چگونه دولتی است؟* بحث در مورد آلترناتیو دولتی از چند لحاظ حائز اهمیت هست. اول، اینکه بدانیم دولت بعدی که ما مارکسیست ها برای تحقق آن مبارزه می کنند،...

مباحثاتی با تروتسکی پیرامون برنامۀ انتقالی، ژوئن ۱۹۳۸

Print PDFکارگر میلیتانت شماره ۸۰ تروتسکی: اهمیت برنامه، اهمیتِ حزب است، و حزب، پیشتازِ طبقه. حزب با انتخاب از میان آگاه­ترین، پیشروترین و متعهدترین عناصر شکل می گیرد و می تواند بدون رابطۀ مستقیم...

نکاتی کوتاه در مورد مفهوم برنامۀ سوسیالیستی

Print PDFکارگر میلیتانت شماره ۸۰ از نشریۀ میلیتانت، شمارۀ ۷۴ این مقاله بر مبنای سخنرانی مازیار رازی در جلسۀ احیای مارکسیستی، مورخ ۲۴ اوت ۲۰۱۴، است که برای اطلاع خوانندگان میلیتانت انتشار می یابد....

به سوی مارکسیزم قرن بیست و یکم: پروژه احیـای مارکسیستی در گسست از نخبه گرایی و تخیل گرایی

Print PDFبه سوی مارکسیزم قرن بیست و یکم پروژه احیـای مارکسیستی در گسست از نخبه گرایی و تخیل گرایی