دسته: حزب پیشتاز

۰

حزب ابزار برافروختن اخگر به شعله: در دفاع از مارکسیزم انقلابی، علیه رادیکالیزم خرده بورژوایی

Print PDF“…هنگامی که خرده بورژواهای دمکرات همه جا زیر فشار هستند، عموما برای پرولتاریا موعظه وحدت وآشتی سر می دهند، بسوی آن دست دوستی دراز می کنند و می کوشند تا یک حزب بزرگ...

۰

چرا باید پس از تسخیر قدرت توسط پرولتاریا چشم انداز انحلال «حزب پیشتاز انقلابی» اعلام گردد؟ بخش دو

Print PDFبه دنبال بحثی در مورد «تدارک انقلاب به چه حزبی نیاز دارد؟» و نقد شفاهی رفیق رامین ژوبین در رادیو پیام کانادا، مناظره‌ای که توسط رفقا الف.آرمانخواه و مازیار رازی، اواخر مهرماه ۱۳۸۷،...

۰

چرا باید پس از تسخیر قدرت توسط پرولتاریا، چشم انداز انحلال «حزب پیشتاز انقلابی» اعلام گردد؟ – بخش یک

Print PDF به دنبال بحثی در مورد «تدارک انقلاب به چه حزبی نیاز دارد؟» و نقد شفاهی رفیق رامین ژوبین در رادیو پیام کانادا، مناظره‌ای که توسط رفقا الف.آرمانخواه و مازیار رازی، اواخر مهرماه...

باز هم دربارۀ حزب انقلابی: نگاهی به مصاحبۀ محسن حکیمی با نشریۀ «پروبلماتیکا» (۱)

Print PDFمقدمه: محسن حکیمی در مصاحبه ای با نشریۀ «پروبلماتیکا» به نکاتی می پردازد که هرچند بخش زیادی از آن درگذشته نیز از سوی وی بیان شده و همچنین نقد و پاسخ هایی به...

سخنی با جوانان سوسیالیست: نکاتی در مورد تدارک و سازماندهی انقلاب سوسیالیستی/ مصاحبه با مازیار رازی + ۸ لینک ویدیویی

Print PDFمتن پیاده شده مصاحبه مازیار رازی  سخنی با جوانان سوسیالیست ۱- : در مورد حزب و کمیته ها مخفی *********** سخنی با جوانان سوسیالیست ۲- : در مورد حزب و کارگر و روشنفکر...

اولتیماتوم گرایی بروکراتیک /لئون تروتسکی ۱۹۳۲

Print PDF در حاشیۀ بحث وظایف کمونیست ها در خاورمیانه، میزگردی از سوی شورای نمایندگان احزاب و نهادهای چپ و کمونیست به تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۱۵ در پالتاک برگزار شد؛ در نوبت سخنرانی رفیق...

نکاتی در مورد تدارک و سازماندهی انقلاب سوسیالیستی: مصاحبه با مازیار رازی

Print PDF مصاحبه ی سایت جوان سوسیالیست با مازیار رازی ۱۳۸۲ (ویدیو صوتی-نصویری در ۸ بخش) فعالیت مخفی و علنی ‬رفیق مازیاز رازی یکی از مسائلی که امروز بسیار حائز اهمیت است مساله حزب...

مناظره مازیار رازی (مارکسیست انقلابی) با علیرضا بهتویی (سوسیال دمکرات) در پرگار (بی بی سی)

Print PDFمناظره مازیار رازی (مارکسیست انقلابی)  با علیرضا بهتویی (سوسیال دمکرات) در پرگار (بی بی سی)  

چرچیل و لنین: صدای کارگر سوسیالیست -۱۳ شهریور ۹۴، تلویزیون دیدگاه رو به ایران

Print PDFصدای کارگر سوسیالیست ،برنامه ۵۸   -۱۳ شهریور ۹۴، تلویزیون دیدگاه رو به ایران این برنامه شامل: بازگشت به لنین ۴: چرچیل و لنین: مازیار رازی حزب پیشتاز انقلابی در ایران: مصاحبه با...

علل شکست انقلاب اکتبر: بازگشت به لنین (۳):صدای کارگر سوسیالیست ،برنامه ۵۷ -۶ شهریور ۹۴، تلویزیون دیدگاه رو به ایران +لینک ویدیویی

Print PDFصدای کارگر سوسیالیست ،برنامه ۵۷   -۶ شهریور ۹۴، تلویزیون دیدگاه رو به ایران این برنامه شامل: بازگشت به لنین ۳: مازیار رازی: شکست انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ حزب پیشتاز انقلابی در ایران: مصاحبه...