دسته: حزب پیشتاز

1917petrogradsoviet_assembly-a_0

مفهوم و ضرورت جناح در سنت بلشویسم

Print PDF«جناح» از آن دست مفاهیم سیاسی و تشکیلاتی است که از زمان عروج استالینیسم، به‌عنوان یک عامل مخرب ضدّ یکپارچگی حزب معرفی شده و از آن پس مبنایی برای خاموشی هرگونه صدای سیاسی...

مازیار-رازی

دولت آلترناتیو در ایران چگونه دولتی است؟

Print PDFدولت آلترناتیو در ایران چگونه دولتی است؟* بحث در مورد آلترناتیو دولتی از چند لحاظ حائز اهمیت هست. اول، اینکه بدانیم دولت بعدی که ما مارکسیست ها برای تحقق آن مبارزه می کنند،...

برنامه ۱۲۹

صدای گارگر سوسیالیست – برنامه ۱۲۹- ۲۴ دی ۹۵ – شرایط اعلام موجودیت حزب پیشتاز کارگری+لینک ویدیویی

Print PDFصدای گارگر سوسیالیست – برنامه ۱۲۹- ۲۴ دی ۹۵ – شرایط اعلام حزب پیشتاز کارگری (مازیار رازی) – اتحاد و مقابله با فرقه گرایی (مازیار رازی)

%db%b1%db%b2%db%b7%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%d9%88%db%8c%d9%86

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۲۷- ۱۰ دی ۹۵- مفهوم برنامه سوسیالیستی +لینک ویدیویی

Print PDFمفهوم حزب پیشتاز کارگری (علیرضا بیانی) مفهوم  برنامه سوسیالیستی (مازیار رازی) سندیکالیسم و رادیکالیسم کارگری (امید علیزاده) مقاله مرتبط: نکاتی در مورد مفهوم برنامۀ سوسیالیستی http://militaant.com/?p=5364

Maziar ۰

حزب ابزار برافروختن اخگر به شعله: در دفاع از مارکسیزم انقلابی، علیه رادیکالیزم خرده بورژوایی

Print PDF“…هنگامی که خرده بورژواهای دمکرات همه جا زیر فشار هستند، عموما برای پرولتاریا موعظه وحدت وآشتی سر می دهند، بسوی آن دست دوستی دراز می کنند و می کوشند تا یک حزب بزرگ...

Lenin_paper ۰

چرا باید پس از تسخیر قدرت توسط پرولتاریا چشم انداز انحلال «حزب پیشتاز انقلابی» اعلام گردد؟ بخش دو

Print PDFبه دنبال بحثی در مورد «تدارک انقلاب به چه حزبی نیاز دارد؟» و نقد شفاهی رفیق رامین ژوبین در رادیو پیام کانادا، مناظره‌ای که توسط رفقا الف.آرمانخواه و مازیار رازی، اواخر مهرماه ۱۳۸۷،...

Lenin_paper ۰

چرا باید پس از تسخیر قدرت توسط پرولتاریا، چشم انداز انحلال «حزب پیشتاز انقلابی» اعلام گردد؟ – بخش یک

Print PDF به دنبال بحثی در مورد «تدارک انقلاب به چه حزبی نیاز دارد؟» و نقد شفاهی رفیق رامین ژوبین در رادیو پیام کانادا، مناظره‌ای که توسط رفقا الف.آرمانخواه و مازیار رازی، اواخر مهرماه...

lenin_poster

باز هم دربارۀ حزب انقلابی: نگاهی به مصاحبۀ محسن حکیمی با نشریۀ «پروبلماتیکا» (۱)

Print PDFمقدمه: محسن حکیمی در مصاحبه ای با نشریۀ «پروبلماتیکا» به نکاتی می پردازد که هرچند بخش زیادی از آن درگذشته نیز از سوی وی بیان شده و همچنین نقد و پاسخ هایی به...

کارگر

سخنی با جوانان سوسیالیست: نکاتی در مورد تدارک و سازماندهی انقلاب سوسیالیستی/ مصاحبه با مازیار رازی + ۸ لینک ویدیویی

Print PDFمتن پیاده شده مصاحبه مازیار رازی  سخنی با جوانان سوسیالیست ۱- : در مورد حزب و کمیته ها مخفی *********** سخنی با جوانان سوسیالیست ۲- : در مورد حزب و کارگر و روشنفکر...