دسته: مارکسیزم

ضرورت همگرایی مارکسیست ها و پروژۀ احیای مارکسیستی

Print PDFهمگرایی مارکسیست ها در وضعیت کنونی در سطح جهانی در دستور روز قرار گرفته است. اما، مفهوم همگرایی از دیدگاه مارکسیستی، یعنی گسست از یک سلسله نظریات و سنن انحرافی در جنبش کارگری...

مانیفست کمونیست – فصل یک (۶) + لینک ویدیویی – آموزش مارکسیستی برای هسته های کمیته اقدام کارگری

Print PDFفصل یک:  نقش پرولتاریا  برنامه های پیشین: فصل یک: بورژوازی و پرولتاریا ظهور بورژوازی در غرب و شرق فصل یک: بورژوازی و پرولتاریا: اردوگاه کار و سرمایه و تعریف پرولتاریا فصل یک: بورژوازی و...

مطالبات حزب کمونیست در آلمان

Print PDFاز کارکر میلیتانت شماره ۷۴ کارگران تمامی کشورها، متحد شوید! ۱٫ کل آلمان می باید به عنوان یک جمهوری واحد و یکپارچه اعلام کرد. ۲٫ هر فرد آلمانی، پس از رسیدن به سن...

سه بینش از دمکراسی

Print PDFاز میلیتانت شماره ۶۹ متن کامل بحث شفاهی مازیار رازی در جلسۀ احیای مارکسیستی در یونیوب در این جلسه تلاش می کنم رئوس اساسی این بحث را به طور فشرده ارائه بدهم، زیرا...

مفهوم مارکسیستی دمکراسی

Print PDFاز میلیتانت شماره ۶۷ متن پیاده شدۀ سخنرانی مازیار رازی در جلسۀ «احیای مارکسیستی» به تاریخ ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۳ اغتشاشات نظری در مفهوم دمکراسی پیش از توضیح مفهوم مارکسیستی دمکراسی، در ابتدا به...

سوسیالیزم علمی، و استراتژی انقلاب در عصر کنونی

Print PDFاز میلیتانت شماره ۶۶ مقدّمه هر سال شرکت مریام–وبستر، تولیدکنندۀ لغتنامۀ مشهور «وبستر»، واژه ای را به عنوان واژۀ سال انتخاب می کند؛ این انتخاب، در واقع بر مبنای میزان جستجوی یک واژه...

۰

فلسفه «پراکسیس» مارکس: به سوی مارکسیزم قرن بیست و یکم

Print PDFاز جزوه به سوی مارکسیزم قرن بیست و یکم «فیلسوفان تنها جهان را به شیوه های گوناگون تعبیر کرده اند. مسأله اما بر سر دگرگون کردن جهان است.»(۱) (کارل مارکس، بهار ۱۸۴۵) گرچه «تز»...

۰

مارکسیزم در برابر اگزیستانسیالیزم- ۳

Print PDFفرد و محیط بسته به اهداف تحقیق، واقعیت را می توان به دو بخش تقسیم کرد: یک بخش عمومی و دیگری خصوصی. دنیایی مادّی و عینی (ابژکتیف) هست که پیرامون ما وجود دارد،...