دسته: Uncategorized

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۴۱ -۱۸ فروردین ۹۶ – اول ماه مه + تحریم فعال انتخابات + لینک ویدیویی

Print PDF+ سیاست ها در قبال اول ماه مه و انتخابات ریاست جمهوری (مازیار رازی) + مصاحبه در باره تحریم فعال و حمایت از زندانیان سیاسی (مازیار رازی) +به مناسب صدمین سالگرد انقلاب اکتبر...

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۴۰- ۱۱ فروردین ۹۶ – کارنامه یکساله ما+ سازماندهی هسته ها مخفی +لینک ویدیویی

Print PDFصدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۴۰- ۱۱ فروردین ۹۶ +سازماندهی هسته ها مخفی کارگری (مازیار رازی) + کارنامه یکساله ما (امید علیزاده) + کلیپ های کارنامه کمیته اقدام کارگری و انتشارات میلیتانت

صدای کارگر سوسیالیست ،برنامه۹۴ -۲۴اردیبهشت ۹۵ – برجام و افق کارگری

Print PDF صدای کارگر سوسیالیست ،برنامه۹۴ -۲۴اردیبهشت ۹۵ – تلویزیون دیدگاه رو به ایران این برنامه شامل: برجام جنبش کارگری علیرضا بیانی – سمینار ونکوور قراردادهای حجمی- امید علیرزاده

اسناد پاناما و فساد سرمایه داری

Print PDFتقریباً همۀ افراد دستگاه حاکم، ثروتمندان و طبقۀ حاکم درگیر این رسوایی هستند: سران کنونی و سابق دولت، کله گنده های دنیای کسب و کار و مشاهیر. طی آن چه که بزرگ­ترین افشاگری...

۰

دربارۀ روز جهانی زنان

Print PDFو. ا. لنین نگارش: پراودا، ۴ مارس ۱۹۲۰ از میلیتانت شماره ۵۸ انتشار: زنان و کمونیسم، لاورنس و ویشارت، لندن، ۱۹۵۰ ترجمه: کیوان نوفرستی سرمایه داری، برابری صوری را با نابرابری اقتصادی، و...