نویسنده: میلیتانت

شورا، کنترل کارگری و نقش پرولتاریا در انقلاب

از میلیتانت شماره ۱۰۰: به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ شورا، کنترل کارگری و نقش پرولتاریا در انقلاب برای هر کسی که خواهان دنباله روی و توسعۀ سنن بلشویسم است مسئلۀ برجسته کردن...

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۷۵ – ۱۰ آذر ۹۶ – برنامه سوسیالیستی و انتقالی

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۷۵ – ۱۰ آذر ۹۶ برنامه سوسیالیستی – مازیار رازی  برنامه انتقالی- تروتسکی مطالبات انتقالی- مازیار رازی

درس های انقلاب / لنین

از میلیتانت شماره ۱۰۰: به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ هر انقلابى به معناى یک تحول ناگهانى و شدید در زندگى توده‌هاى عظیم مردم است. اگر موجبات چنین تحولى فراهم نشده باشد وقوع...

فوریه ۱۹۱۷ و ضرورت انقلاب پرولتری / لنین

از میلیتانت شماره ۱۰۰: به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ از زمانی که خبر انقلاب فوریه به لنین رسید او کاملاً به ماهیت بورژوایی حکومت موقت واقف بود. او بلافاصله نظریات خود برای...

پیشگفتار مازیار رازی به برنامه انتقالی اثر لئون تروتسکی + لینک ویدیویی

پیشگفتارِ مازیار رازی به «برنامه انتقالی برای انقلاب سوسیالیستی» اثر لئون تروتسکی احتضار سرمایه داری و وظایف بین الملل چهارم که بعنوان “برنامه ی انتقالی” شهرت یافته، برنامه ی بنیادی بین الملل چهارم است...

صدای کارگر سوسیالیست ۱۷۴ – ۳ آذر ۹۶ – انقلاب دمکراتیک یا سوسیالیستی – حزب لنینی

صدای کارگر سوسیالیست ۱۷۴ – ۳ آذر ۹۶ – اطلاعیه در مورد کمک رسانی به زلزله زدگان غرب ایران – انقلاب دمکراتیک یا سوسیالیستی – مازیار رازی – مفهوم حزب لنینی- علیرضا بیانی –...

مفهوم سوسیالیسم و ماهیت طبقاتی دولت شوروی

از میلیتانت شماره ۱۰۰: به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ مقدمه پس از یک قرن تبلیغات بر علیه انقلاب پرولتری اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه، که شامل ترویج بدترین دروغ ها، از نشریات پر...

نقش حزب و ظهور پدیدهٔ استالینی در روسیه و درس های آن

بخشی از گغتگوی گزارشگران با مازیار رازی به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه گزارشگران:  اگر حزب پیشتار را یکی از  آموزه های مهم لنین بدانیم که نقش مهمی در انقلاب و شکل گیری...

صدای کارگر سوسیالست – برنامه ۱۷۳ -۲۶ آبان ۹۶ – آلترناتیو دولتی- مسایل زلزله

صدای کارگر سوسیالیست – ۲۶ آبان ۹۶ – زلزله اخیر در ایران – آلترناتیو دولتی- مازیار رازی – دولت و انقلاب – حزب لنینی