نویسنده: میلیتانت

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۶۶ – ۷ مهر ۹۶- ۱ مهر ۹۶+ باز گشت به لنین+ مارکس

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۶۶ – ۷ مهر ۹۶- + ۱ مهر ۹۶: فعالان دانشجویی کمیته اقدام کارگری در باره اول مهر (کارگر پیشتاز شماره ۱۶) + باز گشت به لنین (۲) +...

نقدی مارکسیستی به انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه (مازیار رازی): به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب

پی اد اف pdf     +   وورد word پیشگفتار به نقد مارکسیستی  انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه از:‌منتخب مقالات و مباحثات  مازیار رازی- دفتر اول- مهر ۱۳۹۶ صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه، متکی بر پیش...

صدای کارگر سوسیالیست ۱۶۵ ۳۱- شهریور ۹۶ – رضا شهابی + استقلال کردستان + سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷

صدای کارگر سوسیالیست ۱۶۵ ۳۱- شهریور ۹۶ + رضا شهابی: حمایت بین المللی ادامه دارد (کارزار شاهرخ زمانی) + استقلال کردستان : ارزیابی رفراندوم اخیر (مازیار رازی) + سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷- بازگشت به...

به مناسبت صدو پنجاهمین سالگرد انتشار جلد نخست کاپیتال کارل مارکس

پی دی اف pdf به مناسبت  صدو پنجاهمین سالگرد انتشار جلد نخست کاپیتال  کارل مارکس پیشگفتار بدون تردید می توان اذعان داشت که مهمترین و رساترین کتابی که در تاریخ معاصر انتشار یافته است...

مسئله ملی و امپریالیسم: در حاشیه رفراندم استقلال کردستان عراق

متن سخنرانی مازیار رازی در برنامه تلویزیونی صدای کارگر سوسیالیست با درود فراوان، برنامه این هفته در مورد  مسئله ملی در حاشیه تحولات اخیر در کردستان عراق و طرح رفراندم استقلال،  ضروری است موضع...

صدای کارگر سوسیالیست ۱۶۴- ۲۴ شهریور ۹۶- حمایت از رضا شهابی

 صدای کارگر سوسیالیست ۱۶۴- ۲۴ شهریور ۹۶ – حمایت بین المللی از رضا شهابی (کارزار شاهرخ زمانی) – انتشار شماره ۱۵ کارگر پیشتاز (امید علیزاده و علیرضا بیانی) – سازمانیابی کارگری (مازیار رازی)

میراث شاهرخ زمانی: به سوی تقویت کمیته اقدام کارگری

میراث شاهرخ زمانی: به سوی تقویت کمیته اقدام کارگری مازیار رازی با درود فراوان به بینندگان صدای کارگر سوسیالیست در ایران، همان طور که اطلاع دارید با کمال تأسف دولت ایران و عواملش شاهرخ زمانی را...

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۶۳- ۱۷ شهریور ۹۶ – میراث شاهرخ زمانی

صدای کارگر سوسیالیست  – برنامه ۱۶۳-  ۱۷ شهریور ۹۶ –  میراث شاهرخ زمانی – میراث شاهرخ زمانی (مازیار رازی) – مولفه های حزب پیشتاز کارگری (مازیار رازی)

صدای کارگر سوسیالیست برنامه ۱۶۲ – ۱۰ شهریور ۹۶ – به یاد شاهرخ زمانی

صدای کارگر سوسیالیست برنامه ۱۶۲ – ۱۰ شهریور ۹۶ – به یاد شاهرخ زمانی و خاطرات عینی (علیرضا بیانی) – نشریه کارگر پیشتاز و شاهرخ زمانی (مازیار رازی)