نویسنده: میلیتانت

صدای کارگر سوسیالیست  برنامه ۱۷۷ – ۲۴ آذر ۹۶-    ترامپ و اورشلیم

صدای کارگر سوسیالیست  برنامه ۱۷۷ – ۲۴ آذر ۹۶-    ترامپ و اورشلیم صدای کارگر سوسیالیست برنامه ۱۷۷ – ۲۴ آذر ۹۶ – سیاست ترامپ و سرنوشت اورشلیم – مازیار رازی ـ بحران سرمایه...

مساله ارضی در انقلاب ۱۹۱۷ روسیه/ حزب بلشویک

از میلیتانت شماره ۱۰۰: به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ مقدمه در درون روسیه دهقانان فقیر متحد اصلی طبقۀ کارگر بودند. با جمعیتی چندین برابر پرولتاریا، آنان نقشی کلیدی در پشتیبانی از دولت...

نقش زنان در انقلاب ۱۹۱۷ روسیه و دستاوردهای آنان / لنین

از میلیتانت شماره ۱۰۰: به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ زنان از همان اول نقشی کلیدی در انقلاب روسیه داشتند. در انقلاب فوریه، انقلابی که بسیاری از سوسیال دموکرات های روسیه را غافلگیر...

قطعنامه در بارۀ مسئلۀ ملّی / حزب بلشویک

از میلیتانت شماره ۱۰۰: به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ مقدمه روسیۀ تزاری به درستی لغب « بازداشتگاه ملل» را به خود اختصاص داد. عقیم ماندن طبقۀ سرمایه دار کلّ روسیه در امر...

سیاست ترامپ وسرنوشت اورشلیم

اطلاعیه گرایش مارکسیست ها انقلابی ایران سیاست ترامپ وسرنوشت اورشلیم در ۶ دسامبر ۲۰۱۷ دونالد ترامپ بالاخره یکی از وعده های زمان انتخابات ریاست جمهوری خود، که قرار بود “از همان روز اول” به...

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۷۶ -۱۷ آذر ۹۶  – سرنگونی رژیم و مؤلفه های حزب پیشتاز

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۷۶ -۱۷ آذر ۹۶  – سرنگونی رژیم و حزب   صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۷۶ -۱۷ آذر ۹۶ – سرنگونی رژیم و مفهوم دولت – مازیار رازی –...

در مبارزه با خشونت علیه زنان به پا خیزیم

“جایگاه زن نمایان ترین و گویا ترین شاخص برای ارزیابی رژیم اجتماعی و سیاست دولت است.رهایی حقیقی زنان بدون جهش عمومی در اقتصاد و فرهنگ ،بدون در هم شکستن واحد اقتصادی خانواده بورژوایی، بدون...

مصاحبه کوتاه سایت میلیتانت با مازیار رازی در خصوص تصمیم ترامپ در مورد اورشلیم!

میلیتانت: تصمیم دونالد ترامپ برای شناسایی بیت‌المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل با موجی از نارضایتی و مخالفت روبرو شده است به غیر از زحمتکشان و مردم فلسطین،  این نارضایتی ها شامل دول اروپایی هم...

به مناسبت ۱۶ آذر: سخنی با جوانان در مورد تدارک و سازماندهی انقلاب سوسیالیستی – مصاحبه با مازیار رازی

مصاحبه ی سایت جوان سوسیالیست با مازیار رازی ۱۳۸۲ (ویدیو صوتی-تصویری در ۸ بخش) فعالیت مخفی و علنی رفیق مازیاز رازی یکی از مسائلی که امروز بسیار حائز اهمیت است مساله حزب پیشتاز انقلابی...