نویسنده: میلیتانت

صدای کارگر سوسیالیست ۱۷۴ – ۳ آذر ۹۶ – انقلاب دمکراتیک یا سوسیالیستی – حزب لنینی

صدای کارگر سوسیالیست ۱۷۴ – ۳ آذر ۹۶ – اطلاعیه در مورد کمک رسانی به زلزله زدگان غرب ایران – انقلاب دمکراتیک یا سوسیالیستی – مازیار رازی – مفهوم حزب لنینی- علیرضا بیانی –...

مفهوم سوسیالیسم و ماهیت طبقاتی دولت شوروی

از میلیتانت شماره ۱۰۰: به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ مقدمه پس از یک قرن تبلیغات بر علیه انقلاب پرولتری اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه، که شامل ترویج بدترین دروغ ها، از نشریات پر...

نقش حزب و ظهور پدیدهٔ استالینی در روسیه و درس های آن

بخشی از گغتگوی گزارشگران با مازیار رازی به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه گزارشگران:  اگر حزب پیشتار را یکی از  آموزه های مهم لنین بدانیم که نقش مهمی در انقلاب و شکل گیری...

صدای کارگر سوسیالست – برنامه ۱۷۳ -۲۶ آبان ۹۶ – آلترناتیو دولتی- مسایل زلزله

صدای کارگر سوسیالیست – ۲۶ آبان ۹۶ – زلزله اخیر در ایران – آلترناتیو دولتی- مازیار رازی – دولت و انقلاب – حزب لنینی

نقش شوراهای کارگری در انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه

بخشی از گغتگوی گزارشگران با مازیار رازی به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه     گزارشگران: چرا و چگونه جوانه های خودجوشی نظام بدیل چون شوراها و انجمن ها و نهادهای جمعی...

دولت و بورکراسی در انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه

بخشی از گغتگوی گزارشگران با مازیار رازی به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه گزارشگران:  اگر تضعیف و پژمردگی و نهایتا رهائی از دولت را یکی از رکن های اساسی سوسیالیسم و کمونیسم...

به یاری زلزله زدگان بشتابیم

با نهایت تاسف و تاثر در یکشنبه شب گذشته شاهد زمین لرزه ای با بیش از ۷ ریشتر در مناطقی از ایران و عراق بودیم. نظر به اینکه در جامعه طبقاتی همه چیز طبقاتی...

سه درس عمدهٔ تجربه انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه

بخشی از گغتگوی گزارشگران با مازیار رازی به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه گزارشگران:  بزرگترین درس یا درسهائی هائی که از تجربه انقلاب اکتبر می توان گرفت کدام ها هستند؟  مازیار رازی:...

ریشه بحران سیاسی و تشکیلاتی «چپ»

بخشی از گغتگوی گزارشگران با مازیار رازی به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه گزارشگران: بنظرشما چرا چپ هنوزنتوانسته است به درکی کمابیش مشترک حول خطوط اصلی نقدگذشته دست یابد و چه گونه...