نویسنده: میلیتانت

تلویزیون ۱۶۵

صدای کارگر سوسیالیست ۱۶۵ ۳۱- شهریور ۹۶ – رضا شهابی + استقلال کردستان + سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷

صدای کارگر سوسیالیست ۱۶۵ ۳۱- شهریور ۹۶ + رضا شهابی: حمایت بین المللی ادامه دارد (کارزار شاهرخ زمانی) + استقلال کردستان : ارزیابی رفراندوم اخیر (مازیار رازی) + سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷- بازگشت به...

186818

به مناسبت صدو پنجاهمین سالگرد انتشار جلد نخست کاپیتال کارل مارکس

پی دی اف pdf به مناسبت  صدو پنجاهمین سالگرد انتشار جلد نخست کاپیتال  کارل مارکس پیشگفتار بدون تردید می توان اذعان داشت که مهمترین و رساترین کتابی که در تاریخ معاصر انتشار یافته است...

barzani-atlantic

مسئله ملی و امپریالیسم: در حاشیه رفراندم استقلال کردستان عراق

متن سخنرانی مازیار رازی در برنامه تلویزیونی صدای کارگر سوسیالیست با درود فراوان، برنامه این هفته در مورد  مسئله ملی در حاشیه تحولات اخیر در کردستان عراق و طرح رفراندم استقلال،  ضروری است موضع...

تلویزیون ۱۶۴

صدای کارگر سوسیالیست ۱۶۴- ۲۴ شهریور ۹۶- حمایت از رضا شهابی

 صدای کارگر سوسیالیست ۱۶۴- ۲۴ شهریور ۹۶ – حمایت بین المللی از رضا شهابی (کارزار شاهرخ زمانی) – انتشار شماره ۱۵ کارگر پیشتاز (امید علیزاده و علیرضا بیانی) – سازمانیابی کارگری (مازیار رازی)

شاهرخ ۲

میراث شاهرخ زمانی: به سوی تقویت کمیته اقدام کارگری

میراث شاهرخ زمانی: به سوی تقویت کمیته اقدام کارگری مازیار رازی با درود فراوان به بینندگان صدای کارگر سوسیالیست در ایران، همان طور که اطلاع دارید با کمال تأسف دولت ایران و عواملش شاهرخ زمانی را...

تلویزیون ۱۶۳

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۶۳- ۱۷ شهریور ۹۶ – میراث شاهرخ زمانی

صدای کارگر سوسیالیست  – برنامه ۱۶۳-  ۱۷ شهریور ۹۶ –  میراث شاهرخ زمانی – میراث شاهرخ زمانی (مازیار رازی) – مولفه های حزب پیشتاز کارگری (مازیار رازی)

تلویزیون ۱۶۲

صدای کارگر سوسیالیست برنامه ۱۶۲ – ۱۰ شهریور ۹۶ – به یاد شاهرخ زمانی

صدای کارگر سوسیالیست برنامه ۱۶۲ – ۱۰ شهریور ۹۶ – به یاد شاهرخ زمانی و خاطرات عینی (علیرضا بیانی) – نشریه کارگر پیشتاز و شاهرخ زمانی (مازیار رازی)

ایران و توتال

آیا قرارداد توتال یک قرارداد نئوکلونیال است؟ (بحث آزاد)

 مقاله زیر به ایمیل سایت میلیتانت رسیده  که در بحث آزاد سایت برای اطلاع خوانندگان انتشار می یابد. تعیین‌کنندگی یکی از عناصر فرا اقتصادی در یک قرارداد اقتصادی، یا به عبارت دیگر سلطه‌ی سیاسی،...

تلویزیون ۱۶۱

صدای کارگر سوسیالیست برنامه ۱۶۱ ۳- شهریور ۹۶ – زندانیان رجایی شهر – کمیته اقدام کارگری

صدای کارگر سوسیالیست برنامه ۱۶۱ ۳- شهریور ۹۶ – زندانیان رجایی شهر (نسیم صداقت) – کمیته اقدام کارگری (مازیار رازی و علیرضا بیانی)