گرایش مارکسیست های انقلابی ایران پیش به سوی تدارک انقلاب سوسیالیستی

hashemiKhameneiKhomMoussavi

رفسنجانی: فشردۀ همۀ پلیدی های یک رژیم سرمایه داری

Print PDFرفسنجانی: فشردۀ همۀ پلیدی های یک رژیم سرمایه داری آرام نوبخت و علیرضا بیانی اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از معماران و بازیگران اصلی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران از نخستین...

برنامه ۱۲۹

صدای گارگر سوسیالیست – برنامه ۱۲۹- ۲۴ دی ۹۵ – شرایط اعلام موجودیت حزب پیشتاز کارگری+لینک ویدیویی

Print PDFصدای گارگر سوسیالیست – برنامه ۱۲۹- ۲۴ دی ۹۵ – شرایط اعلام حزب پیشتاز کارگری (مازیار رازی) – اتحاد و مقابله با فرقه گرایی (مازیار رازی)

rafsanjani

نگاهی به ماهیت رژیم و موقعیت اپوزیسیون

Print PDFدر حاشیه مرگ رفسنجانی مصاحبه دیدگاه سوم با مازیار رازی در باره ماهیت رژیم و موقعیت اپوزیسیون  (ژانویه ۲۰۱۴)  را مجددا انتشار می دهیم. ******* از میلیتانت شماره ۶۸ مصاحبۀ « دیدگاه سوم» با...

%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%db%b1%db%b2%db%b8

صدای کارگر سوسیالیست برنامه ۱۲۸ -۱۷ دی ۹۵ – اتحاد عمل اپوزیسیون چپ و مارکسیست ها+لینک ویدیویی

Print PDFصدای کارگر سوسیالیست  برنامه ۱۲۸ ۱۷ دی ۹۵ اتحاد عمل اپوزیسیون  چپ (مازیار رازی)  همگرایی مارکسیست ها (امید علیزاذه)

%db%b1%db%b2%db%b7%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%d9%88%db%8c%d9%86

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۲۷- ۱۰ دی ۹۵- مفهوم برنامه سوسیالیستی +لینک ویدیویی

Print PDFمفهوم حزب پیشتاز کارگری (علیرضا بیانی) مفهوم  برنامه سوسیالیستی (مازیار رازی) سندیکالیسم و رادیکالیسم کارگری (امید علیزاده) مقاله مرتبط: نکاتی در مورد مفهوم برنامۀ سوسیالیستی http://militaant.com/?p=5364