گرایش مارکسیست های انقلابی ایران پیش به سوی تدارک انقلاب سوسیالیستی

مساله ارضی در انقلاب ۱۹۱۷ روسیه/ حزب بلشویک

Print PDFاز میلیتانت شماره ۱۰۰: به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ مقدمه در درون روسیه دهقانان فقیر متحد اصلی طبقۀ کارگر بودند. با جمعیتی چندین برابر پرولتاریا، آنان نقشی کلیدی در پشتیبانی از...

نقش زنان در انقلاب ۱۹۱۷ روسیه و دستاوردهای آنان / لنین

Print PDFاز میلیتانت شماره ۱۰۰: به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ زنان از همان اول نقشی کلیدی در انقلاب روسیه داشتند. در انقلاب فوریه، انقلابی که بسیاری از سوسیال دموکرات های روسیه را...

قطعنامه در بارۀ مسئلۀ ملّی / حزب بلشویک

Print PDFاز میلیتانت شماره ۱۰۰: به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ مقدمه روسیۀ تزاری به درستی لغب « بازداشتگاه ملل» را به خود اختصاص داد. عقیم ماندن طبقۀ سرمایه دار کلّ روسیه در...

سیاست ترامپ وسرنوشت اورشلیم

Print PDFاطلاعیه گرایش مارکسیست ها انقلابی ایران سیاست ترامپ وسرنوشت اورشلیم در ۶ دسامبر ۲۰۱۷ دونالد ترامپ بالاخره یکی از وعده های زمان انتخابات ریاست جمهوری خود، که قرار بود “از همان روز اول”...

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۷۶ -۱۷ آذر ۹۶  – سرنگونی رژیم و مؤلفه های حزب پیشتاز

Print PDFصدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۷۶ -۱۷ آذر ۹۶  – سرنگونی رژیم و حزب   صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۷۶ -۱۷ آذر ۹۶ – سرنگونی رژیم و مفهوم دولت – مازیار رازی...

در مبارزه با خشونت علیه زنان به پا خیزیم

Print PDF“جایگاه زن نمایان ترین و گویا ترین شاخص برای ارزیابی رژیم اجتماعی و سیاست دولت است.رهایی حقیقی زنان بدون جهش عمومی در اقتصاد و فرهنگ ،بدون در هم شکستن واحد اقتصادی خانواده بورژوایی،...

مصاحبه کوتاه سایت میلیتانت با مازیار رازی در خصوص تصمیم ترامپ در مورد اورشلیم!

Print PDFمیلیتانت: تصمیم دونالد ترامپ برای شناسایی بیت‌المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل با موجی از نارضایتی و مخالفت روبرو شده است به غیر از زحمتکشان و مردم فلسطین،  این نارضایتی ها شامل دول اروپایی...

به مناسبت ۱۶ آذر: سخنی با جوانان در مورد تدارک و سازماندهی انقلاب سوسیالیستی – مصاحبه با مازیار رازی

Print PDF مصاحبه ی سایت جوان سوسیالیست با مازیار رازی ۱۳۸۲ (ویدیو صوتی-تصویری در ۸ بخش) فعالیت مخفی و علنی رفیق مازیاز رازی یکی از مسائلی که امروز بسیار حائز اهمیت است مساله حزب...

ساختار شوراها / آندره نین

Print PDFاز میلیتانت شماره ۱۰۰: به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ متن زیر بخش پنجم جزوه‌ای به قلم آندره نین است که در سال ۱۹۳۲ به عنوان «سوویت‌ها: منشاء، توسعه و عملکرد آنها»...