گرایش مارکسیست های انقلابی ایران پیش به سوی تدارک انقلاب سوسیالیستی

Karl-Marx

۱۳۴مین سالگرد درگذشت مارکس

Print PDFبه مناسبت ۱۳۴مین سالگرد درگذشت مارکس، انقلابی بزرگی که با نظر و عمل خود مسیر تاریخ بشر را دگرگون کرد، مطلب زیر  که ترجمه مقاله است که ۲۰۱۳  نوشته شده است، باز انتشار...

march8

آیا تبعیض جنسیتی از انقلاب سوسیالیستی جان به در خواهد برد؟

Print PDFآیا تبعیض جنسیتی از انقلاب سوسیالیستی جان به در خواهد برد؟ استل کوچ / برگردان: آرام نوبخت جناب جرمی کلارکسون، در انجیل جدید خودش بشارت می دهد که اگر کسی او را سکسیست...

tumblr_nq8r25RSQH1slixf5o1_1280

سرمایه داری نیازمند تبعیض جنسیتی است

Print PDF سرمایه داری نیازمند تبعیض جنسیتی است برگردان: آرام نوبخت انتشار دو گزارش در هفتۀ گذشته نشان می داد که چگونه سیستم موجود دختران و زنان جوان را تباه می کند. یک گزارش...

kollontai-890x395

روز زن چیست؟ (الکساندرا کولونتای)

Print PDFروز زن چیست؟ -الکساندرا کولونتای ترجمه: نضال تمدن این مقاله با عنوان «روز زن» به قلم الکساندرا کولونتای یک هفته پیش از برگزاری اولین مراسم روز جهانی همبستگی پرولتاریای زن در روسیه به...

March8

اعلام موجودیت هستۀ زنان کمیتۀ اقدام کارگری

Print PDFاعلام موجودیت هستۀ زنان کمیتۀ اقدام کارگری «زنان پرولتر دست در دست مردان هم‌طبقه‌ای خود علیه جامعۀ سرمایه‌داری مبارزه می‌کنند» بیش از یک دهه از نخستین فعالیت کمیتۀ اقدام کارگری در داخل کشور...